ARRANGERAS AV:

FASTIGHETS

HUBBEN

Almedalen

Mötesplatsen mellan det privata och offentliga

24 -28 juni | Adelsgatan 25

PARTNERS:

Fastighetshubben är en ny mötesplats i Almedalen där ​politiker och tjänstemän från kommuner tillsammans med ​fastighetsbranschen kan utbyta idéer, förmedla kunskap, ​bygga relationer och diskutera fastighetsrelaterade frågor ​under både informella och formella former.


Från morgon till kväll, tisdag till torsdag, arrangeras ​frukostsamtal, seminarier, rundabordssamtal och mingel.


Välkommen till Fastighetshubben på Adelsgatan 25!

Visby
aesthetic border
Mitt i Visby på Adelsgatan 25 ligger Fastighetshubben Här lyfter branschens relevanta aktörer de viktigaste frågorna i skärningspunkten mellan de offentliga och privata på scenen På Fastighetshubben samtalar vi om allt från de svåra utmaningarna till de spännande lösningarna Fastighetssektorn är en nyckelspelare för att Sverige ska lyckas med omställningen till ett socialt hållbart energieffektivt och miljövänligt samhälle Därför erbjuder vi en heltäckande lösning för samhällsbyggnadssektorn genom högkvalitativa och fördjupande seminarier varvat med inspiration och nätverkande som skapar en grund för branschens fortsatta utveckling i en utmanande tid

Vi ses på Hubben!

Bakom Fastighetshubben står Fråga Lou och Svefa

TRÖTT I FÖTTERNA?

vÄLKOMMEN TILL

ALMEDALENS SKÖNASTE HÄNG

Fastighetshubben är mer en bara seminarier. Hos oss är du alltid ​välkommen att komma förbi och bara vila fötterna eller ta en ​kopp kaffe och snicksnacka med annat fastighetsfolk på ​Almedalens skönaste häng.

PROGRAM

(Uppdateras löpande)

MÅNDAG 24 JUNI

MINGEL - ALMEDALS KICK OFF

Dag: Måndag 24 juni, kl 17.00-19.00

Arrangör: Fråga Lou och Svefa


Som vi har längtat! Vi kickstartar Almedalsveckan med ett mingel på fastighetsbranchens skönaste häng, FastighetsHubben på ​Adelsgatan 25. Förfriskningar med tilltugg och trevligt sällskap utlovas.


EN​DAST INBJUDNA

TISDAG 25 JUNI

Lågkonjunktur, omvärldsoro och klimatomställning - vad är utmaningen ​för fastighetsmarknaden

Dag: Tisdag 25 juni, kl 08.00-08.30

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Hur påverkar det oroliga marknadsläget offentliga och privata fastighetsaktörer och hur ska de förhålla sig? Vilka konsekvenser får ​utvecklingen för kommuner och fastighetsägare? Vilka är utmaningarna egentligen?

visa event

Kommer vi äntligen att kunna realisera alla planer på återbruk eller sätter ​myndigheter och lagar käppar i hjulet?

Dag: Tisdag 26 juni, kl 09.00-10.00

Arrangör: Set Up

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Programpunkt presenteras inom kort!


visa event

Den svenska fastighetsmarknaden

Dag: Tisdag 25 juni, kl 12.00-13.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Den svenska fastighetsmarknaden - hur mår den, hur påverkas kommuner, fastighetsägare och samhälle?

Vilka kommuner är bäst på fastigheter? Hur står sig de olika delmarknaderna och vilka utmaningar står de inför?


VISA EVENT

Den svenska transaktionsmarknaden

Dag: Tisdag 25 juni, kl 12.30-13.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Den svenska transaktionsmarknaden -hur mår den, hur påverkas kommuner, fastighetsägare och samhälle?

Hur ser den svenska transaktionsmarknaden med fokus på strategisk stadsutveckling, fastighetsmarknad och hållbarhet ut? Hur går ​utvecklingen i de olika segmenten? Hur påverkas säljare, investerare och allmänhet?


visa event

Den svenska skogsfastighetsmarknaden

Dag: Tisdag 25 juni, kl 13.00-14.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Den svenska skogsfastighetsmarknaden - hur mår den egentligen? Hur går utvecklingen på den svenska skogsfastighetsmarknaden? ​Vad händer med skogen som resurs och vad betyder kolsänkor och den försvunna Akeliuseffekten för skogen?

VISA EVENT

Kommer AI att revolutionera fastighetsvärderingarna och i så fall ​på vilket sätt?

Dag: Tisdag 25 juni, kl 14.00-15.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Hur kommer utvecklingen av AI att påverka synen på fastighetsvärderingar? Kommer kreditgivare att lita på en AI genererad ​fastighetsvärdering? Vilka möjligheter och hot innebär utvecklingen? Vilka blir konsekvenserna?


visa event

Hur finansieras nya stadutvecklingsprojekt?

Dag: Tisdag 25 juni, kl 15.00-15.30

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Hur finansieras nya stadutvecklingsprojekt för framtidens hållbara stad. Erfarenheter från tidigare projekt och nya idéer.


VISA EVENT

ONSDAG 26 JUNI

svefas fastighetsfrukost

Dag: Onsdag 26 juni, kl 08.00-08.30

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Programpunkt presenteras inom kort!


visa event

Vad kännetecknar en hållbar bostadspolitik för framtidens Sverige?

Dag: Onsdag 26 juni, kl 09.00-10.00

Arrangör: Fråga Lou

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Ifall bostadsproduktionen inte kommer igång inom en snar framtid tyder mycket på att det bostadspolitiska paradigm som rått i ​Sverige de senaste decennierna nu har nått vägs ände. Hur ska en bostadsmarknad och -politik för framtiden utformas?

Välkommen till ett seminarium där bostadsmarknadens ledande aktörer dissekerar 2024 års kanske viktigaste ekonomiska fråga.


Social hållbarhet – är mätning vägen till ett bättre samhälle?

Dag: Onsdag 26 juni, kl 10.15-11.00

Arrangör: Fråga Lou

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Vilka är de de viktigaste nyckeltalen för social hållbarhet i fastighetsbranschen? Hur ska de mätas och hur hittar vi en metodik som alla ​aktörer kan anamma för allas bästa? Välkommen till ett samtal mellan fastighetsägare och experter som i konkreta exempel belyser ​och besvarar dessa frågor.

Säkerhet i en orolig värld

Dag: Onsdag 26 juni, kl 13.00-14.00

Arrangör: Svefa Förvaltningsrådgivning och Set Up

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Säkerhet i en orolig värld. Hur påverkar det hyresgäster, fastighetsägare och samhälle?


visa event

Vilka samhällsfastigheter kräver framtidens Sverige?

Dag: Onsdag 26 juni, kl 15.00-16.45

Arrangör: Fråga Lou

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Vi går en ny digital tidsålder till mötes, där nya samhällsparadigm så sakteliga tar form, men vad innebär det egentligen för samhället. Hur påverkas samhällets svagaste, så som barn och äldre när dagens strukturer ändras? Vilka krav ställer det på omsorg och vilka fastigheter kommer den att tarva?

REAL MEETINGS MINGEL

Dag: Onsdag 26 juni, kl 17.00-19.00

Arrangör: Fråga Lou


Efter en lång dag av rundabordssamtal och seminarier bjuder vi in alla deltagare, partners samt deras gäster till ett ​gemensamt Real Meetings mingel på FastighetsHubben. Förfriskningar med tilltugg och trevligt sällskap utlovas.

Varmt välkomna!

EN​DAST INBJUDNA

TORSDAG 27 JUNI

svefas fastighetsfrukost

Dag: Torsdag 27 juni, kl 08.00-08.30

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Programpunkt presenteras inom kort!


visa event

Fastigheter som producerar förnybar energi

Dag: Torsdag 27 juni, kl 09.00-09.45

Arrangör: Catena

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Sveriges kommersiella fastighetsföretag sitter på en stor potentiell kapacitet för sol- och vindkraft eller geotermisk energiproduktion i ​sina bestånd. Kan de bidra med sin överkapacitet till energimarknaden så skulle enorma kliv tas för att klara framtidens nationella ​energiförsörjning?


Klarar sig staden utan kontoret?

Dag: Torsdag 27 juni, kl 10.00-11.00

Arrangör: Fråga Lou

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


När vi nu går in i en ny epok där det digitala arbetssättet i allt större grad tar över och vi tvingats ompröva ett antal gängse sanningar de senaste åren ställs frågan om kontoret framtid onekligen på sin spets. En annan viktig fråga är givetvis hur livskraftig staden blir utan kontor?


Samhällsomvandlingen i norr - kommer det verkligen bli verklighet?

Dag: Torsdag 27 juni, kl 12.00-13.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Hur går det med samhällsomvandlingen i norr? Är de visioner och investeringsbelopp som det talas om är realistiska. Vad krävs för att ​alla investeringarna verkligen ska realiseras? Vem kommer att gå först? Vilka roller spelar myndigheter, kommuner och privata aktörer ​för att visionerna ska bli verklighet? Vilka är utmaningarna och hur ska marknadens avvaktande inställning hanteras?


visa event

Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling - fastighetsmarknaden och ​hållbarhet

Dag: Torsdag 27 juni, kl 12.00-13.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


Programpunkt presenteras inom kort!


visa event

Vad kommer att hända med alla "bruna" fastigheter?

Dag: Tisdag 25 juni, kl 09.00-10.00

Arrangör: Svefa

Öppet seminarium, ingen anmälan krävs.


På vilket sätt påverkar hållbarhetsaspekten värderingen vid fastighetstransaktioner. Vad kommer att hända med alla "bruna" ​fastigheter?

visa event

Ett nytt samarbete

Tillsammans har Fråga Lou och Svefa gedigen och djuplodande kunskap om fastighets- och ​samhällsbyggnadssektorn. Genom våra omfattande nätverk inom såväl det offentliga som det privata ​kompletterar vi varandra och når ut till fler.


Just mötet mellan det offentliga och privata ligger i Almedalens DNA och genom att ​sammanlänka våra nätverk kan vi skapa möten i skärningspunkten dem emellan. Med stor ​gemensam erfarenhet av att arrangera mötesplatser såväl i Almedalen som i övrigt säkerställer vi en ​högkvalitativ fastighetshubb med spetsigt innehåll.

aesthetic border

KONTAKTA OSS

Har du frågor om eventen? Kontakta någon av oss!


linda lagerdahl

070-996 66 98

linda@fragalou.se

Nina Ekman

073-520 17 92

nina@fragalou.se

Sverrir Thór

0762-50 77 45

sverrir@fragalou.se

FASTIGHETSHUBBEN | ADELSGATAN 25, VISBY